Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Zebranie wyborcze-Styczeń 2020

Zebranie sprawozdawczo wybprcze przebiegło wg  porządku zaproponowanego przez prezesa Jana Zubrzyckiego.  Zofia Gulińska odczytała protokół z ostatniego zebrania, następnie p. Władysław Łakomy odczytał protokół finansowy za miesiąc grudzień 2019 oraz przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019.  Nastąpiło przyjęcie nowych członków i dotychczasowy prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2019. Po tym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel komisji rewizyjnej Stefan Michalski stwierdzając prawidłowość finansową sprawdzonych dokumentów co umożliwiło przeprowdzenie wyborów.  Wybory poprowadził przewodniczący Krzysztof Czajowski w wyniku których na najbliższe dwa lata wyłoniono nowy zarząd w następującym składzie:

Prezes : Jan Zubrzycki

Vice prezes : Barbara Hyjek

Sekretarz prot. : ZOfia Gulińska

Sekretarz fin. : Władysław Łakomy

II vice prezes : Bolesław Wojdyło

Zaprzysiężenia nowego zarządy dokonał p/ Antoni Kowal

Nowy zarząd po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończył zebranie zapraszają wszystkich członlów wraz z rodzinami na tradycyjny OPŁATEK.

Przyjęcie i zaprzysiężenie nowych członków

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zaprzysiężenie nowego zarządu

Przyjęcie opłatkowe

Ogólne zdjęcie członków Grupy 21 w Oshawie.

 

 

 

 

Więcej

Zebranie - Październik

Zgodnie z porządkiem odczytano protokół z poprzedniego zebrania oraz protokół finansowy. Nastęnie przysięgę złożyła p. Karolina Stefańska jako nowy członek naszej Grupy 21. Ustalono, że św. Mikołaj odwiedzi dzieci i wnuki członków w dniu 1 grudnia 2019. Padła propozycja zorganizowania balu Sylwestrowego w naszej hali. Ostateczna decyzja zapadnie na zebraniu listopadowym. Jeszcze przed zimą zostanie wymieniony piec grzewczy i przy okazji klimatyzator. Kuchnia przygotuje i przekaże 3 – 4 tyś. pierogów na bazar parafialny.

Więcej

Wrzesień- zebranie

8 września b.r odbyło się zebranie po przerwie wakacyjnej stąd sprawozdanie finansowe obejmowało trzy ubiegłe miesiące. Komisja rewizyjna przyjęła rozliczenie za Ball Miss Polonia 2019 jak również rozliczenie z Fiesty 2019.  W korespondencji między innymi otrzymaliśmy zaproszenie na finał konkursu recytatorskiego jak również na dożynki od Gr.10 w Branford  czy na Doroczny  Bankiet Gr. 2 w Hamiltonie.  Pani Ewa Wróblewska złożyła przysięgę jako nowy członek naszej grupy. Prezes poinformował o konieczności wymiany jeszcze przed zimą pieca grzewczego jak również klimatyzatora. W wolnych wnioskach padła propozycja zorganizowania Św. Mikołaja dla dzieci oraz otwarcia raz w miesiącu hali na spotkania towarzyskie całej Polonii. Po zakończeniu zebrania członkowie wraz z rodzinami zostali ugoszczeni  potrawami  z naszej kuchni.

Przysięga Ewy Wróblewskiej

 

Więcej

Czerwcowe zebranie

Ostatnie zebranie przed wakacjami przy obecnści 20 członków (niektórzy już rozpoczęli wakacje) prawie w całości zostało poświęcone sprawom zbliżającej się Fiesty. Produkty do sprzedaży juz w więszości są gotowe.Zgłosili się chętni do sprzedaży paszportów oraz do pracy w barze. Podziękowano wszystkim przygotowującym Bal Miss Polonia 2019. Przyjęto jednego nowego członka .   Wybrana na balu Miss Poznań Amelia Wojdyło będzie reprezentować naszą Grupę przez kolejne 12 miesięcy.

Więcej