Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Lutowe zebranie miesięczne

Porządek zebrania przedstawiony przez Prezesa Jana Zubrzyckiego przyjęto jednogłośnie. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania następnie sekretarz finansowy p. Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe. Odczytano korespondencję. Odnośnie balu Miss Polonia Oshawa 2019 poczyniono już pewne przygotowania . Są już dwie kandydatki i poszukiwana jest trzecia. Sprawy balu będą omawiane na kolejnych zebraniach ale już zgłosiło się kilka osób chętnych do pomocy w dniu imprezy. Czeka nas kolejny wydatek związany z zakupem zamrażarki awaria isniejącaj do tego nas zmusza. Przeciek wody w kuchni i awaria pieca grzewczego zostanie usunięta we własnym zakresie. Zebranie zakończono.

Pani Lila (Marysia) Gratowska w zastępstwie nieobecnej Zosi Gulińskiej.

 

Więcej

Zebranie miesięczne

Zebranie poprowadził prezes Jan Zubrzycki. Omówiono sprawy bieżące i przyjęto nową członkinię panią Czesię Wojdyło.

Nowoprzyjęta członkini, Czesia Wojdyło

Zaprzysiężenie Czesi Wojdyło

Więcej

Zebranie Wyborcze

Zebranie otworzył prezes Jan Zubrzycki, złożył zebranym życzenia noworoczne i przedstawił program zebrania. Przjęto przysięge od nowowstępujących członków i rozpoczęto procedury wyborcze. Przewodniczącym został pan Stanisław Lasek i poprowadził wybory. Nowowybrany zarząd złozył przysięgę i po zebraniu wszyscy udali się do dolnej sali na opłatek grupowy.
Zarząd Gr.21 w Oshawie ZPwK na rok 2013.
Prezes: Jan Zubrzycki
I v-ce prezes : Bolesław Wojdyło
II v-ce prezes : Sławek Jurczyk
Sekr. protok.: Kuba Słomiński
Sekr. finans.: Władysław Łakomy

Przyjęcie nowych członków

Nowi członkowie : Basia Giedrojć i Daniel Homoncik

Basia Giedrojć i Daniel Homoncik

Stanisław Lasek

Stanisław Lasek - przewodniczący komisji wyborczej

Uczestnicy zebrania

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Więcej

ZEBRANIE

Ostatnie zebranie przed wakacjami odbyło się 3 czerwca 2012 r. Zgodnie z zaproponowanym przez prezesa Jana Zubrzyckiego programem omówiono m.in. sprawy związane z remontem dachu oraz corocznymi obchodami Fiesty w Oshawie. Przyjęto również troje nowych członków a to: p. Elę Starzyk, p. Danutę Kwiatkowską oraz p. Joe Kwiatkowskiego. Podziękowano wszystkim , którzy wnieśli jakąkolwiek pomoc przy organizowaniu Balu Miss Polonia 2012 szczególnie p. Bolesławowi Wojdyle . Impreza wypadła nadzwyczaj okazale przy rekordowej frekwencji i przyniosła bardzo dobry dochód. Tytuł Miss Polonia Oshawa 2012 otrzymała Dominika Wilczewska pokonując trzy rywalki .
Poniżej na zdjęciu nowo przyjęci członkowie tuż przed przysięgą

Nowi członkowie przed przysięgą

Od lewej prezes Jan Zubrzycki , Elżbieta Starzyk, Joe Kwiatkowski, Danuta Kwiatkowska

Więcej