Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Zebranie Wyborcze

Zebranie otworzył prezes Jan Zubrzycki, złożył zebranym życzenia noworoczne i przedstawił program zebrania. Przjęto przysięge od nowowstępujących członków i rozpoczęto procedury wyborcze. Przewodniczącym został pan Stanisław Lasek i poprowadził wybory. Nowowybrany zarząd złozył przysięgę i po zebraniu wszyscy udali się do dolnej sali na opłatek grupowy.
Zarząd Gr.21 w Oshawie ZPwK na rok 2013.
Prezes: Jan Zubrzycki
I v-ce prezes : Bolesław Wojdyło
II v-ce prezes : Sławek Jurczyk
Sekr. protok.: Kuba Słomiński
Sekr. finans.: Władysław Łakomy

Przyjęcie nowych członków

Nowi członkowie : Basia Giedrojć i Daniel Homoncik

Basia Giedrojć i Daniel Homoncik

Stanisław Lasek

Stanisław Lasek - przewodniczący komisji wyborczej

Uczestnicy zebrania

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Więcej

ZEBRANIE

Ostatnie zebranie przed wakacjami odbyło się 3 czerwca 2012 r. Zgodnie z zaproponowanym przez prezesa Jana Zubrzyckiego programem omówiono m.in. sprawy związane z remontem dachu oraz corocznymi obchodami Fiesty w Oshawie. Przyjęto również troje nowych członków a to: p. Elę Starzyk, p. Danutę Kwiatkowską oraz p. Joe Kwiatkowskiego. Podziękowano wszystkim , którzy wnieśli jakąkolwiek pomoc przy organizowaniu Balu Miss Polonia 2012 szczególnie p. Bolesławowi Wojdyle . Impreza wypadła nadzwyczaj okazale przy rekordowej frekwencji i przyniosła bardzo dobry dochód. Tytuł Miss Polonia Oshawa 2012 otrzymała Dominika Wilczewska pokonując trzy rywalki .
Poniżej na zdjęciu nowo przyjęci członkowie tuż przed przysięgą

Nowi członkowie przed przysięgą

Od lewej prezes Jan Zubrzycki , Elżbieta Starzyk, Joe Kwiatkowski, Danuta Kwiatkowska

Więcej

Zebranie powakacyjne

Zebranie przebiegało zgodnie z zaproponowanym przez Prezesa Jana Zubrzyckiego porządkiem. Fiesta okazała sie bardzo udaną imprezą dzieki olbrzymiemu zaangażowniu pań z kuchni jak również młodzieży naszej grupy , która doskonale poradziła sobie w obsłudze klientów. Po zakończeniu zebrania członkowie wraz z rodzinami udali się do dolnej sali na uroczysty poczęstunek.

Więcej

ZEBRANIE

Zebranie sprawozdawczo wyborcze przebiegło bardzo sprawnie zgodnie z porządkiem przedstawionym przez ustępującego prezesa Jana Zubrzyckiego. Przyjęto aplikacje czterech nowych członków, którzy następnie zostali zaprzysiężeni. Po rocznym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu prezesa wybrano przewodniczącego wyborów, którym został p. Stanisław Lasek i rozpoczeto wybory. Prezesem ponownie został p. Jan Zubrzycki , vice-prezesami : Bolesław Wojdyło i Sławek Jurczyk, sekretarzem finansowym Władysław Łakomy i sekretarzem protokółowym , Jakub Słomiński. Nowy zarząd został zaprzysiężony i przystapiono do dalszych obrad. Pod koniec zebrania niespodziewanie dla ogółu zebranych , panie z kuchni wręczyły urodzinowe torty dla p. Władysława Łakomego i p. Bolesława Wojdyły z okazji ich urodzin. Odśpiewano 100-lat i wszyscy udali się do dolnej Sali by wspólnie z rodzinami wziąć udział w Opłatku Grupy 21 a Oshawie.

Członkowie Gr.21

Członkowie w czasie obrad

Zaprzysiężenie nowych członków

Zaprzysiężenie nowych członków

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący wyborów p.Stanisław Lasek

Przewodniczący wyborów p. Stanisław Lasek

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Zaprzysiężenie nowego Zarządu Gr.21

Torty dla solenizantów

Torty i życzenia dla solenizantów

Opłatek Gr. 21

Opłatek dla członków Gr.21 wraz z rodzinami.

Więcej