Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

ZEBRANIE

Tym razem frekwencja na zebraniu była imponująca. Omawiano sprawy zbliżającego się balu Miss Polonia Oshawa 2009 oraz wstępnie zaplanowano przygotowania do Fiesty 2009.

Kilka zdjęć z zebrania

Więcej

Zebranie

Zebranie zwykłe odbyło się wg ustalonego porządku i tym razem poświęcono więcej czasu na dyskusję w związku z listem z grupy 43 ZPwK dotyczącego uwag odnośnie pracy Zarządu Głównego ZPwK. Wszyscy zebrani solidaryzują się z Gr. 43 i dodatkowo postanowiono przesłać list do ZG wyrażający tę opinię. Trwa organizowanie balu Miss Polonia 2009 jak również ,,kuchnia” poczyniła już pewne przygotowania do Fiesty 2009. Zebranie zakończono miłym akcentem w związku z 50 urodzinami prezesa Jana Zybrzyckiego. Członkowie złożyli mu życzenia i odśpiewano tradycyjne ,,Sto lat”

Zarząd

Zarząd

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Więcej

Zebranie

Zebranie speawozdawczo-wyborcze otworzył prezes Jan Zubrzycki. Zwrócił uwagę , iż po raz pierwszy w tym roku zebranie odbywa się w odnowionej hali co zostało przyjęte brawami. Następnie odczytano komunikat Komisji Rewizyjnej stwierdzający pełną prawidłowość działalności grupy i zebranie potoczyło się zgodnie z programem. Ustępujący Zarząd podziękował wszystkim za współpracę. P. Laskowi zaproponowano poprowadzenie wyborów co jako doświadczonemu członkowi poszło znakomicie i szybko. W zarządzie nie nastąpiły większe zmiany , prezesem został Jan Zubrzycki , vice-prezesem Bolesław Wojdyło , sekretarzem finansowym Władysław Łakomy a sekretarzem Bogdan Słomiński. Zaprzysiężono nowy zarząd i na tym zakończono zebranie

Zebrani1

Zebrani2

Uczestnicy zabrania

P. Lasek prowadzi wybory

Pan Lasek prowadzi wybory

Nowy zarząd

Nowy Zarząd

Przysięga

Przysięga wszystkich członków zarządu

Więcej

Zebranie

Pierwsze zebranie w Nowym Roku 2009 otworzył prezes Jan Zubrzycki . Przedstawił program i pokrótce wspomniał o najważniejszych wydarzeniach dotyczących grupy ubiegłego roku. Ustalono , że lutowe zebranie będzie zebraniem sprawozdawczo wyborczym kiedy to zotanie przedstawiony protokół Komisji Rewizyjnej. Wręczono legitymacje nowemu członkowi Brady’emu Karpowiczowi . Zakończono oficjalną część zebrania i tradycyjnie już członkowie zasiedli do zastawionych stołów by złożyć sobie życzenia noworoczne i połamać się opłatkiem

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Zarząd

Zarząd

Brady i legitymacja z rąk prezesa

Brady otrzymuje legitymację

Opłtek.1

Opłatek

Opłatek.2

Młodzież na pogawędce

Więcej