Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

ZEBRANIE

Na zebraniu podsumowano wstępnie dochód z balu Miss Polonia 2009. Okazało się , iż jest najwyższy jaki kiedykolwiek uzyskano z tej imprezy. Podziękowano wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach balu jak również tym , którzy pracowali w czasie balu. Szkoda , że ciągle są to te same osoby i jest ich niewiele. Cały więc wysiłek organizacyjny spada na niewielką grupę członków . To ich zasługa , że możemy podtrzymywać tę piękną tradycję grupy 21 jaką jest wybór Miss Polonia Oshawa. Wstępnie omówiono przygotowania do Fiesty 2009. Chodziło głównie o udział naszej Miss Oshawy w fieście jak również zaznaczenie naszej obecności na balu kończącym fiestę .

Prezes & Sekretarz

Prezes & Sekretarz

Gospodarz prosi o głos.

Gospodarz : Proszę o głos

Zebrani

Zebrani

Po gorącej dyskusji napoje chłodzące

Po gorącej dyskusji napój chłodzący

Więcej

ZEBRANIE

Tym razem frekwencja na zebraniu była imponująca. Omawiano sprawy zbliżającego się balu Miss Polonia Oshawa 2009 oraz wstępnie zaplanowano przygotowania do Fiesty 2009.

Kilka zdjęć z zebrania

Więcej

Zebranie

Zebranie zwykłe odbyło się wg ustalonego porządku i tym razem poświęcono więcej czasu na dyskusję w związku z listem z grupy 43 ZPwK dotyczącego uwag odnośnie pracy Zarządu Głównego ZPwK. Wszyscy zebrani solidaryzują się z Gr. 43 i dodatkowo postanowiono przesłać list do ZG wyrażający tę opinię. Trwa organizowanie balu Miss Polonia 2009 jak również ,,kuchnia” poczyniła już pewne przygotowania do Fiesty 2009. Zebranie zakończono miłym akcentem w związku z 50 urodzinami prezesa Jana Zybrzyckiego. Członkowie złożyli mu życzenia i odśpiewano tradycyjne ,,Sto lat”

Zarząd

Zarząd

Uczestnicy zebrania

Uczestnicy zebrania

Więcej

Zebranie

Zebranie speawozdawczo-wyborcze otworzył prezes Jan Zubrzycki. Zwrócił uwagę , iż po raz pierwszy w tym roku zebranie odbywa się w odnowionej hali co zostało przyjęte brawami. Następnie odczytano komunikat Komisji Rewizyjnej stwierdzający pełną prawidłowość działalności grupy i zebranie potoczyło się zgodnie z programem. Ustępujący Zarząd podziękował wszystkim za współpracę. P. Laskowi zaproponowano poprowadzenie wyborów co jako doświadczonemu członkowi poszło znakomicie i szybko. W zarządzie nie nastąpiły większe zmiany , prezesem został Jan Zubrzycki , vice-prezesem Bolesław Wojdyło , sekretarzem finansowym Władysław Łakomy a sekretarzem Bogdan Słomiński. Zaprzysiężono nowy zarząd i na tym zakończono zebranie

Zebrani1

Zebrani2

Uczestnicy zabrania

P. Lasek prowadzi wybory

Pan Lasek prowadzi wybory

Nowy zarząd

Nowy Zarząd

Przysięga

Przysięga wszystkich członków zarządu

Więcej