Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Styczeń 15

Pierwsze zebranie w 2023 roku, otworzył prezes Jan Zubrzycki. Na wstępie złożył wszystkim członkom życzenia noworoczne i przedstawił porządek zebrania. Lila Gratkowska odczytała protokół z ostatniego zebrania, następnie Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe z grudnia 2022 roku i z całego ubiegłego roku. Mimo dużych wydatków jak remont frontowej ściany budynku, na koniec roku uzyskaliśmy niewielki dochód. Wszystko dzięki wynajmowaniu hali i sprzedaży polskich dań. Kolejnym punktem porządku zebrania, było przyjęcie nowych członków. Lista naszych członków powiększyła się o trzy osoby. W wolnych wnioskach poruszono kilka bieżących spraw by wreszcie oddać głos przedstawicielce Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezeska KPK dla okręgu Oshawa,Basia Giedrojć, przedstawiła panią Barbarę Stadnik-Felińczak, która jest Sekretarzem Generalnym ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Pani sekretarz pokrótce przedstawiła profil działalności KPK, przedstawiła plany na najbliższą przyszłość, zachęcając do brania udziału w tych przedsięwzięciach. Na koniec, odznaczyła kilkoro naszych członków, dyplomami , brązowymi jak i srebrnymi odznakami KPK. Zebranie zakończono i wszystkich uczestników prezes Jan Zubrzycki zaprosił do dolej sali na przyjęcie z okazji tradycyjnego Opłatka.

Przemawia pani Sekretarz Generalna ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Barbara Stadnik-Felińczak.

Zaprzysiężenie nowych członków. Od prawej stoją Paweł Błażejewicz, Stenia Michalska i Krystyna Mąsior.

Członkowie Gr.21, odznaczeni dyplomami i odznakami KPK.

Poniżej zdjęcia z przyjęcia opłatkowego.

Wróć do listy…