Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

ZEBRANIE

Zebranie sprawozdawczo wyborcze przebiegło bardzo sprawnie zgodnie z porządkiem przedstawionym przez ustępującego prezesa Jana Zubrzyckiego. Po rocznym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu prezesa wybrano przewodniczącego wyboró , którym został p. Stanisław Lasek i rozpoczeto wybory. Prezesem ponownie został p. Jan Zubrzycki , vice-prezesami : Bolesław Wojdyło i Sławek Jurczyk, sekretarzem finansowym Władysław Łakomy i sekretarzem Bogdan Słomiński. Nowy zarząd został zaprzysiężony i przystapiono do dalszych obrad. Wstępnie ustalono obowiązki przy organizowaniu balu Miss Polonia 2010 jak również w wolnych wnioskach zaproponowano zorganizowanie spotkania dla seniorów przy muzyce lat 30-tych i późniejszych. Termin następnego zebrania wytyczono na początek marca. Na tym zakończono oficjalną część zebrania. Z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego panu Leonowi Wallisowi wszyscy odśpiwali 100 lat a nastepnie złozyli zyczenia .

Członkowie podczas zebrania

Członkowie podczas zebrania

Przewodniczący wyborów p. Stanisław Lasek

Przewodniczący wyborów p. ST. Lasek

Nowy zarząd podczas przysięgi

Nowy zarząd podczas przysięgi

Prezes Jan Zubrzycki oraz sekretarze Władysław Łakomy i Bogdan Słomiński

Prezes Jan Zubrzycki oraz sekretarze Władysław Łakomy i Bogdan Słomiński

Sto lat i życzenia dla p. Wallisa z okazji 60-lecia pożycia małżeńskieg

100-lat dla p.Wallisa

Życzenia dla p.Wallisa

Wróć do listy…