Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie - 7 kwiecień, 2024

Przy niezbyt wysokiej frekwecji odbyło się miesięczne zebranie GR. 21, tym razem w dolnej sali, hali przy Olive Ave. Prezes Jan Zubrzycki otworzył zebranie poprowadził je zgodnie z zaproponowanym porządkiem. Pod nieobecność Lili Gratkowskiej, protokół z ostatniego zebrania odczytała Stenia Michalska by następnie protokółować bieżace zebranie. Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy. Omawiano sprawy Balu Miss Polonia jak również zbliżającej się Fiesty. Prezes poinformowł , iż na ostatnim zebraniu ZG ZPwK jednym z dyrektorów został nasz długoletni członek Stanisław Janczak. W sprawach gospodarczych dowiedzieliśmy się, że trwają rozmowy z wykonawcami w celu odnowienia bocznych, zewnętrznych ścian naszej Hali. Na tym zebranie zakończono.

 

 

Do naszej grupy zapisała się p. Urszula Sierpińska. Moment zaprzysiężenia. Grupa 21 liczy już 95 członków.

Wróć do listy…