Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

ZEBRANIE

12 września odbyło się pierwsze powakacyjne zebranie członków naszej grupy. Licznie przybyli zostali przywitani przez Prezesa Jana Zubrzyckiego , który według zaproponowanego porządku poprowadził zebranie. Nowy sekretarz protokółowy Jakub Słomiński odczytał protokół z poprzedniego zebrania , następnie w zastępstwie sekretarza finansowego sprawozdanie z ostatnich 3 miesięcy odczytał wiceprezes Sławek Jurczyk. Stanisław Jańczak zapoznał zebranych z protokółem komisji rewizyjnej. Podkreślono, że ostatnia fiesta była bardzo udana a panie z kuchni smacznie przyrządzając potrawy przyczyniają się do wyjątkowo dużej popularności polskich dań tak w czasie fiesty jak i w cotygodniowej sprzedaży. Aż 6 pań złożyło przysięgę, którą odebrał prezes grupy i w ten sposób Grupa 21 zwiększyła stan swoich członków. W czasie zebrania pan Edward Zawadzki zaprezentował swoją najnowszą książkę o Polakach współtworzących historię kontynentu północnoamerykańskiego pt.: The Poles In the New World. Tuż przed zakończeniem zebrania wręczono kwiaty jubilatom, państwu Anieli i Stanisławowi Laskom z okazji rocznicy ślubu i urodzin pana Stanisława oraz Staszkowi Jańczakowi z okazji 25-lecia szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Po zakończonym zebraniu do członków dołączyli małżonkowie i tak w powiększonym gronie spędziliśmy kilka godzin na rozmowach między innymi spożywając wspomniane wcześniej smaczne potrawy przygotowywane przez nasze panie.

Jakub Słomiński nowym sekretarzem Gr.21

Jakub Słomiński nowym seretarzem Gr.21

Frekfencja dopisała

Frekfencja dopisała

Przysięga nowych członkiń

Przysięga nowych członkiń

Edward Zawadzki promuje swoją książkę

Ed Zawadzki promuje swoją książkę

Kwiaty dla państwa Lasków i Staszka Jańczaka

Kwiaty dla p. Lasków

Kwiaty dla Staszka Jańczaka

ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE

Zdjęcie pamiątkowe

Młodsza część grupy po zebraniu

Po zebraniu młodsz część grupy

Ciekawe Polaków rozmowy

Ciekawe Polaków rozmowy

Wróć do listy…