Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

ZEBRANIE

Zebranie sprawozdawczo wyborcze przebiegło bardzo sprawnie zgodnie z porządkiem przedstawionym przez ustępującego prezesa Jana Zubrzyckiego. Przyjęto aplikacje czterech nowych członków, którzy następnie zostali zaprzysiężeni. Po rocznym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu prezesa wybrano przewodniczącego wyborów, którym został p. Stanisław Lasek i rozpoczeto wybory. Prezesem ponownie został p. Jan Zubrzycki , vice-prezesami : Bolesław Wojdyło i Sławek Jurczyk, sekretarzem finansowym Władysław Łakomy i sekretarzem protokółowym , Jakub Słomiński. Nowy zarząd został zaprzysiężony i przystapiono do dalszych obrad. Pod koniec zebrania niespodziewanie dla ogółu zebranych , panie z kuchni wręczyły urodzinowe torty dla p. Władysława Łakomego i p. Bolesława Wojdyły z okazji ich urodzin. Odśpiewano 100-lat i wszyscy udali się do dolnej Sali by wspólnie z rodzinami wziąć udział w Opłatku Grupy 21 a Oshawie.

Członkowie Gr.21

Członkowie w czasie obrad

Zaprzysiężenie nowych członków

Zaprzysiężenie nowych członków

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący wyborów p.Stanisław Lasek

Przewodniczący wyborów p. Stanisław Lasek

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Zaprzysiężenie nowego Zarządu Gr.21

Torty dla solenizantów

Torty i życzenia dla solenizantów

Opłatek Gr. 21

Opłatek dla członków Gr.21 wraz z rodzinami.

Wróć do listy…