Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie w czasie pandemii

W związku z ogłoszeniem pandemii Covid 19 nasza  Grupa 21 ZPwK została zmuszona do zawieszenia działalności. Ostatnie zebranie to zebranie wyborcze w styczniu 2020 roku. Dzisiejsze zebranie mogło się odbyć gdyż obowiązujące restrykcje covidowe zostały nieco złagodzone. Zebranie otworzył prezes Jan Zubrzycki, które potoczyło się zgodnie z zaproponowanym posządkiem. Odczytanie protokólu z ostatniego zebrania, sprawozdanie finansowe, przyjęcie nowych członków i dyskusja o tym jak potoczy się dalsza działalność grupy. Do naszej organizacji został przyjęty nowy członek Jerzy Gratkowski. Nie podjęto zadnych wiążących decyzji jako, że przyszłość działalności Grupy uzależniona jest od rozwoju pandemii Covid 19. Po zakończeniu zebrania zaczeły się prywatne rozmowy między członkami , których tak brakowało od dłuższego czasu. Oczywiście kuchnia zadbała by na stołach pojawiły się jej kulinarne dokonania. 

Wróć do listy…