Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie wyborcze-styczeń 2024

  Zebranie rozpoczął ustępujący prezes Jan Zubrzycki. Poprosił wszystkich zebranych o powstanie i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków. Zgodnie z programem Lila Gratkowska odczytała protokół z ostatniego zebrania a Władysław Łakomy protokół finansowy z grudnia oraz z całego roku 2023. Prezes zaprzysiągł nowych członków, Ewę Adam, Mikołaja Dobruckiego, Iwonę Dobrucką i Sebastiana Berezowskiego. Z kolei Jan Zubrzycki odczytał sprawozdanie prezesa z ostatniej kadencji. Wybrano przewodniczącego wyborów. Został nim Bolesław Wojdyło, który poprowadził wybory, po czym zaprzysiągł nowy zarząd. Wybrany zarząd to prezes Jan Zubrzycki, sekretarz prototkółowy Lila Gratkowska oraz sekretarz finansowy Władysław Łakomy. Na tym zebranie zakończono i wszyscy zebrani wraz z członkami rodzin udali się do dolnej sali na tradycyjny opłatek połączony z kolędowaniem.

Ustępujący zarząd. Od lewej Władysław Łakomy - sekr. finansowy, Jan Zubrzycki - prezes, Lila Gratkowska - sekr. protokółowy

Minuta ciszy.

Zebrani członkowie

 

Nowi członkowie podczas przysięgi.

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Stanisława Janczaka

Przewodniczący wyborów, Bolesław Wojdyło.

Zaprzysiężenie nowo wybranego Zarządu.

Wybrany zarząd gotowy do nowych wyzwań.

Nowy zarząd, zwarty i gotowy, rozpoczął pracę.

 

Wróć do listy…