Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie

Zebranie speawozdawczo-wyborcze otworzył prezes Jan Zubrzycki. Zwrócił uwagę , iż po raz pierwszy w tym roku zebranie odbywa się w odnowionej hali co zostało przyjęte brawami. Następnie odczytano komunikat Komisji Rewizyjnej stwierdzający pełną prawidłowość działalności grupy i zebranie potoczyło się zgodnie z programem. Ustępujący Zarząd podziękował wszystkim za współpracę. P. Laskowi zaproponowano poprowadzenie wyborów co jako doświadczonemu członkowi poszło znakomicie i szybko. W zarządzie nie nastąpiły większe zmiany , prezesem został Jan Zubrzycki , vice-prezesem Bolesław Wojdyło , sekretarzem finansowym Władysław Łakomy a sekretarzem Bogdan Słomiński. Zaprzysiężono nowy zarząd i na tym zakończono zebranie

Zebrani1

Zebrani2

Uczestnicy zabrania

P. Lasek prowadzi wybory

Pan Lasek prowadzi wybory

Nowy zarząd

Nowy Zarząd

Przysięga

Przysięga wszystkich członków zarządu

Wróć do listy…