Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Wiadomości

Spotkanie seniorów

Grupa 21 ZPwK z Oshawy zorganizowała po raz pierwszy spotkanie seniorów z Oshawy i okolic przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Zjawiło się ponad 20 osób i jak widzimy na zdjęciach poniżej wszyscy w miarę spędzili czas a to na grach, układankach, przeglądaniu książek i oczywiście na dyskusjach. Tematy były przeróżne, co chwilę słychać było salwy śmiechu. Można więc uznać, że spotkanie było udane. Kolejne w pierwszy wtorek marca i cyklicznie w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Okazuje się, że są nowe pomysły jak urozmaicić następne spotkania. Przy kawie, herbacie i ciastakach. Mżna? Można.

Więcej

Zebranie styczniowe

Zebranie sprawozdawczo wybprcze przebiegło wg  porządku zaproponowanego przez prezesa Jana Zubrzyckiego. Przebieg i zdjęcia opisany w linku "Zebrania"

Więcej

Informacja o zebraniach w linku "Nasze Zebrania"

Więcej

Zebranie

Zbranie członków Gr.21 pierwsze w 2019 roku połączone z Opłatkiem.

Pan Jerzy Kołodziej - nowy członek Grupy.

Przyjęcie opłatkowe w dolnej sali

 

Protokół z zebrania

Prezes otworzył zebranie i zaproponował porządek. Sekretarz odczytał protokół z poprzedniego zebrania,  sekretarz finansowy przedstafił finanse z grudnia 2018 roku a następnie posumowanie finansowe całego 2018 roku.  Zostało to przyjęte bez zastrzeżeń.  Przyjęto nowego członka do naszej grupy pana Jerzego Kołodzieja , od którego przysięgę przyjął prezes Jan Zubrzycki. Z kolei nastąpił przgląd przychodzącej korespondencji  po czym ustalono datę Balu Miss Polonia na 27 kwietnia 2019 roku i omówiono  zakres przygotowań związanych z balem.  Do tańca będzie przygrywał zespół „IMPULS” . Ponieważ brak było wolnych wniosków Prezes zakończył zebranie zaprosił wszystkich na poczęstunek opłatkowy.

 

Więcej