Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Wiadomości

Miss Polonia 2017

Miss Polonia Oshawa 2017

„Bardzo proszę o uwagę. Chciałam Państwu przypomnieć, że Bal Miss Polonia w Oshawie odbywa sie już od ponad pięćdziesięciu lat i organizowany jest przez Związek Polaków w Kanadzie, Grupę 21. Miss Polonia jest wybierana przez publiczność, która jest obecna na sali i oddaje głosy na swoją ulubioną kandydatkę. Każda z dziewcząt biorąca udział w konkursie jest piękna i odważna. Proszę pamietać, że jest to  zabawa i  każda kandydatka ma równe szanse na zdobycie tytułu Miss Polonia Oshawa .”

To słowa Pauliny Czajowskiej, która wraz z Maćkiem Mularczykiem prowadziła Bal Miss Polonia Oshawa 2017. Bal odbył się 29 kwietnia w Hali Weteranów Armii Polskiej w Oshawie. Licznie przybyła młodzież uznaje to wydarzenie za swoje święto i zawsze zapewnia organizatorom największą frekwencję.

                Choreografię, prezentacje kandydatek jak również scenografię przygotowały Patrycia i Olivia Bundyra oraz Paulina Czajowska . Szczególną pomoc przy organizowaniu balu wnieśli: p.Bolesław Wojdyło,  Ania Porzuczek,  Basia Giedrojć, Magda i Monika Słomińskie . Halę udekorowali młodzi członkowie Gr.21 z przyjaciółmi.

Na wstępie powitano zaproszonych gości. Serdecznie podziękowano wszystkim sponsorom balu i po wręczeniu kwiatów rozpoczęła się najważniejsza część wieczoru. Najpierw publiczność powitała Mini Miss 2016 Marysię Kołodziej oraz Mini Miss 2017 Izabellę Sadurską, następnie Vice Miss Polonia Oshawa 2016 i Miss Kraków 2017 Gabrysię Hyjek i wreszcie Miss Polonii Oshawa 2016 Izabelę Sagan. Wszystkim dziewczynom towarzyszyli partnerzy. Miss 2016  podziękowała za ubiegłoroczny wybór i dzieląc się z nami swoimi przeżyciami życzyła nowym kandydatkom tytułu Miss 2017.

Nastąpiła prezentacja kandydatek do tytułu Miss 2017. Z numerem 1 zobaczyliśmy Emilę Siwik  z numerem 2, Nicolę Muziol i z numerem 3, Andżelikę Sutherland. Następnie kandydatki , w krótkich wystąpieniach przybliżyły publiczności swoje sylwetki, najpierw po polsku a późmiej po angielsku. Prezentację zakończono wspólnym odtańczeniem walca. Rozpoczęła sie zabawa dla wszstkich. Do tańca grał zespół MR. SYSTEM.

Jak wspomnieli na wstępie prezenterzy wieczoru w Oshawie tradycyjnie już, jury to publiczność . Każdy więc uczestnik balu, wpisywał numer kandydatki i wrzucał balot do specjalnie przygotowanej urny.Po zakończeniu głosowania poproszono rodziców kandydatek, prezesów  bratnich organizacji polonijnych w Oshawie, głównych sponsorów, prezesa Gr.21 Jana Zubrzyckiego i gospodarza balu Bolesława Wojdyło do przeliczenia głosów. W tym czasie publiczność bawiła się na parkiecie. Krótko przed północą ogłoszono wyniki głosowania.  Nową Miss Polonia Oshawa 2017 została Emila Siwik. Nastąpił wzruszający moment koronacji , po którym wręczono nagrody dla Miss i dwóch Vice Miss ufundowane przez sponsorów. Usłyszeliśmy podziekowanie z ust Miss Polonii Oshawa 2017  oraz zaproszenie do dalszej zabawy z czego z ochotą wszyscy skorzystali.

Więcej

GR.21 Wybory

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze naszej grupy. Prezes Jan Zubrzycki powitał wszystkich obecnych i poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ubiegłym roku członków Gr.21. Następnie przedstawił porządek zebrania po czym sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania następnie sekretarz finansowy przedstawił sprawozdanie finansowe za ostatni miesiąc jak również za cały ubiegły rok. Odchodzący prezes odczytał roczne sprawozdanie ze swojej działalności . Komisja rewizyjna uznała , że można przystąpić do wyborów nowego zarządu. Prezes wyznaczył przewodniczącego wyborów zgodnie z tradycją jednego z najstarszych członków pana Antoniego Kowala. Wybrano nowy zarząd w następującym składzie:

  1. Prezes : Jan Zubrzycki
  2. I v-ce Prezes : Bolesław Wojdyło
  3. II v-ce Prezes : Bogdan Słomiński
  4. Sekretarz : Jakub Słomiński
  5. Sekretarz fin.: Władysław Łakomy

Nowy zarząd został zaprzysiężony, wykonano pamiąkowe zdjęcie i wszyscy członkowie wraz z rodzinami udali się do dolnej sali na tradycyjny opłatek.

Więcej

Wybory w Gr. 21

17 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gr.21 ZPwK w Oshawie. Po rutynowych sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej, sekretarza finansowego oraz Prezesa, zarząd ustąpił i rozpoczęto wybory nowego na rok 2016. W wyniku wyborów powstał nowy Zarząd w następujacym skladzie :

Prezes:    Jan Zubrzycki

I v-ce:     Bolesław Wojdyło

II v-ce:   Sławek Jurczyk

Sekr. fin.: Władysław Łakomy

Sekr. prot.:Jakub Słomiński

Po zebraniu członkowie wraz z rodzinami zostali zaproszeni na OPŁATEK oraz poczęstunek przygotowany przez panie z Gr. 21.

Nowi członkowie podczas przysięgi.

Zaprzysiężenie nowego Zarząu na rok 2016

Członkowie Gr.21 rok 2016

Spotkanie opłatkowe

Więcej

Zebranie powakacyjne

Pierwsze powakacyjne zebranie Gr. 21 odbyło się 4 października 2015r. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania i sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy. Ponieważ ostatnia Fiesta znów okazała się bardzo udana z tego tytułu serdeczne podziękowania otrzymały Panie , które w dużej mierze przyczyniły się do tego sukcesu jak również podziękowano wszystkim pomagającym w czasie tego tygodnia. Kolejnym punktem porządku zebrania było przyjęcie nowych członków. Tym razem aż 6 osób zostało zaprzysiężonych. Na zebraniu zdecydowano o wyborze wykonawcy zaleceń Departamentu Straży Pożarnej. Koszt projektu to ponad 20 tyś. dolarów. Na tym zakończono oficjalną część zebrania . Prezes poprosił o chwilę uwagi i zaprosił do stołu prezydialnego najstarszych członków naszej grupy, którzy w ostatnim czasie obchodzili lub będą obchodzić urodziny. W kolejności p. Stanisław Lasek (90), p. Aniela Lasek (85), p. Aniela Białecka (88), p. Piotr Lichaczewski (84) i p. Antoni Kowal (91). Wniesiono olbrzymi tort , zgromadzeni zaśpiewali jubilatom 100-lat i po zdmuchnięciu świeczek wszyscy udali się do dolnej sali na przygotowany wcześniej poczęstunek.

Nowi członkowie

Jubilaci

Zdjęcie pamiątkowe

 

 

 

Więcej