Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Wiadomości

GR.21 Wybory

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze naszej grupy. Prezes Jan Zubrzycki powitał wszystkich obecnych i poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ubiegłym roku członków Gr.21. Następnie przedstawił porządek zebrania po czym sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania następnie sekretarz finansowy przedstawił sprawozdanie finansowe za ostatni miesiąc jak również za cały ubiegły rok. Odchodzący prezes odczytał roczne sprawozdanie ze swojej działalności . Komisja rewizyjna uznała , że można przystąpić do wyborów nowego zarządu. Prezes wyznaczył przewodniczącego wyborów zgodnie z tradycją jednego z najstarszych członków pana Antoniego Kowala. Wybrano nowy zarząd w następującym składzie:

  1. Prezes : Jan Zubrzycki
  2. I v-ce Prezes : Bolesław Wojdyło
  3. II v-ce Prezes : Bogdan Słomiński
  4. Sekretarz : Jakub Słomiński
  5. Sekretarz fin.: Władysław Łakomy

Nowy zarząd został zaprzysiężony, wykonano pamiąkowe zdjęcie i wszyscy członkowie wraz z rodzinami udali się do dolnej sali na tradycyjny opłatek.

Więcej

Wybory w Gr. 21

17 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gr.21 ZPwK w Oshawie. Po rutynowych sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej, sekretarza finansowego oraz Prezesa, zarząd ustąpił i rozpoczęto wybory nowego na rok 2016. W wyniku wyborów powstał nowy Zarząd w następujacym skladzie :

Prezes:    Jan Zubrzycki

I v-ce:     Bolesław Wojdyło

II v-ce:   Sławek Jurczyk

Sekr. fin.: Władysław Łakomy

Sekr. prot.:Jakub Słomiński

Po zebraniu członkowie wraz z rodzinami zostali zaproszeni na OPŁATEK oraz poczęstunek przygotowany przez panie z Gr. 21.

Nowi członkowie podczas przysięgi.

Zaprzysiężenie nowego Zarząu na rok 2016

Członkowie Gr.21 rok 2016

Spotkanie opłatkowe

Więcej

Zebranie powakacyjne

Pierwsze powakacyjne zebranie Gr. 21 odbyło się 4 października 2015r. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania i sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy. Ponieważ ostatnia Fiesta znów okazała się bardzo udana z tego tytułu serdeczne podziękowania otrzymały Panie , które w dużej mierze przyczyniły się do tego sukcesu jak również podziękowano wszystkim pomagającym w czasie tego tygodnia. Kolejnym punktem porządku zebrania było przyjęcie nowych członków. Tym razem aż 6 osób zostało zaprzysiężonych. Na zebraniu zdecydowano o wyborze wykonawcy zaleceń Departamentu Straży Pożarnej. Koszt projektu to ponad 20 tyś. dolarów. Na tym zakończono oficjalną część zebrania . Prezes poprosił o chwilę uwagi i zaprosił do stołu prezydialnego najstarszych członków naszej grupy, którzy w ostatnim czasie obchodzili lub będą obchodzić urodziny. W kolejności p. Stanisław Lasek (90), p. Aniela Lasek (85), p. Aniela Białecka (88), p. Piotr Lichaczewski (84) i p. Antoni Kowal (91). Wniesiono olbrzymi tort , zgromadzeni zaśpiewali jubilatom 100-lat i po zdmuchnięciu świeczek wszyscy udali się do dolnej sali na przygotowany wcześniej poczęstunek.

Nowi członkowie

Jubilaci

Zdjęcie pamiątkowe

 

 

 

Więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2015

      W ostatnią niedzielę 18 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Ustępujący prezes poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Gr. 21.   Komisja rewizyjna stwierdziła prawidłowość prowadzonych dokumentów finansowych i po sprawozdaniach finansowym i dotychczasowego prezesa Jana Zubrzyckiego przystąpiono do wyborów. Wybory poprowadził p. Roman Stankiewicz. Na wstępie podziękował ustępującemu zarządowi, przedstawił listę miejsc w zarządzie i rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów. Przy jawnym głosowaniu wybrano Zarząd, którego zaprzysiężenie przeprowadził najstarszy członek Gr.21 p. Leon Wallis. Prezes poprowadził dalszy ciąg zebrania, zostali przyjęci nowi członkowie, przedstawiono postęp prac przy renowacji kuchni i po wolnych wnioskach zakończono zebranie. Po zebraniu członkowie wraz z rodzinami pozostali na sali i po przełamaniu się opłatkiem zostali zaproszeni na poczęstunek z naszej kuchni.

Nowy Zarząd :

Prezes:                 Jan Zubrzycki

Sekr. Fin.:            Władysław Łakomy

Sekr. Prot.:         Jakub Słomiński

 

 

 

 

 

Więcej