Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

GR.21 Wybory

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze naszej grupy. Prezes Jan Zubrzycki powitał wszystkich obecnych i poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ubiegłym roku członków Gr.21. Następnie przedstawił porządek zebrania po czym sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania następnie sekretarz finansowy przedstawił sprawozdanie finansowe za ostatni miesiąc jak również za cały ubiegły rok. Odchodzący prezes odczytał roczne sprawozdanie ze swojej działalności . Komisja rewizyjna uznała , że można przystąpić do wyborów nowego zarządu. Prezes wyznaczył przewodniczącego wyborów zgodnie z tradycją jednego z najstarszych członków pana Antoniego Kowala. Wybrano nowy zarząd w następującym składzie:

  1. Prezes : Jan Zubrzycki
  2. I v-ce Prezes : Bolesław Wojdyło
  3. II v-ce Prezes : Bogdan Słomiński
  4. Sekretarz : Jakub Słomiński
  5. Sekretarz fin.: Władysław Łakomy

Nowy zarząd został zaprzysiężony, wykonano pamiąkowe zdjęcie i wszyscy członkowie wraz z rodzinami udali się do dolnej sali na tradycyjny opłatek.

Wróć do listy…