Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Jubileusz Szkoły Polskiej Św. Jadwigi

25 października odbył się Bankiet z okazji 70-lecia Polskiej Szkoły w Oshawie. Podziękowano za długoletnią pracę p. Dyrektor Czesławie Kupnickiej . ZNP uhonorował złotą odznaką p. Stanisławę Michalską.

Podziękowanie p. Dyrektor

Przedstawiciele ZNP dziękują p. Czesławie Kupnickiej

Robert Lutczyk - przedstawiciel City of Oshawa

Robert Lutczyk przedstawiciel City of Oshawa i p. Czesława Kupnicka

Pan Lasek wręcza album p. Kupnickiej

P. Stanisław Lasek wręcza album p. Czesławie Kupnickiej

P. Michalska otrzymuje złotą odznakę ZNP

Pani Stanisława Michalska otrzymuje Złotą Odznake ZNP.

W historii Szkoły Polskiej przedstawionej przez p. Ewę Najchow możemy odnotować istotny dla Gr.21 fragment: Za początek stałej działalności Szkoły Polskiej w Oshawie przyjmuje sie datę 8 września 1938 roku, kiedy szkoła na nowo rozpoczęła swoją działalność po kilkuletniej przerwie. Stało sie to możliwe dzięki inicjatywie grupki Polaków, przychylności proboszcza parafii św. Grzegorza - Wielebnego księdza Marrow oraz ofiarności sióstr Felicjanek z Toronto. Początkowo nauka języka polskiego prowadzona była u sióstr Józefinek. W miarę upływu czasu Szkołą zajmuje sie Związek Polaków w Kanadzie – Grupa 21 przy 219 Olive Avenue, Związek Narodowy Polski w Kanadzie przy 168 Banting oraz parafia św. Krzyża przy Simcoe Street.

Ewa Najchow - historia Szkoły

P. Ewa Najchow przedstwia historię Polskiej Szkoły w Oshawie.

Wróć do listy…