Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie powakacyjne

Pierwsze powakacyjne zebranie Gr. 21 odbyło się 4 października 2015r. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania i sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy. Ponieważ ostatnia Fiesta znów okazała się bardzo udana z tego tytułu serdeczne podziękowania otrzymały Panie , które w dużej mierze przyczyniły się do tego sukcesu jak również podziękowano wszystkim pomagającym w czasie tego tygodnia. Kolejnym punktem porządku zebrania było przyjęcie nowych członków. Tym razem aż 6 osób zostało zaprzysiężonych. Na zebraniu zdecydowano o wyborze wykonawcy zaleceń Departamentu Straży Pożarnej. Koszt projektu to ponad 20 tyś. dolarów. Na tym zakończono oficjalną część zebrania . Prezes poprosił o chwilę uwagi i zaprosił do stołu prezydialnego najstarszych członków naszej grupy, którzy w ostatnim czasie obchodzili lub będą obchodzić urodziny. W kolejności p. Stanisław Lasek (90), p. Aniela Lasek (85), p. Aniela Białecka (88), p. Piotr Lichaczewski (84) i p. Antoni Kowal (91). Wniesiono olbrzymi tort , zgromadzeni zaśpiewali jubilatom 100-lat i po zdmuchnięciu świeczek wszyscy udali się do dolnej sali na przygotowany wcześniej poczęstunek.

Nowi członkowie

Jubilaci

Zdjęcie pamiątkowe

 

 

 

Wróć do listy…