Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie

Zbranie członków Gr.21 pierwsze w 2019 roku połączone z Opłatkiem.

Pan Jerzy Kołodziej - nowy członek Grupy.

Przyjęcie opłatkowe w dolnej sali

 

Protokół z zebrania

Prezes otworzył zebranie i zaproponował porządek. Sekretarz odczytał protokół z poprzedniego zebrania,  sekretarz finansowy przedstafił finanse z grudnia 2018 roku a następnie posumowanie finansowe całego 2018 roku.  Zostało to przyjęte bez zastrzeżeń.  Przyjęto nowego członka do naszej grupy pana Jerzego Kołodzieja , od którego przysięgę przyjął prezes Jan Zubrzycki. Z kolei nastąpił przgląd przychodzącej korespondencji  po czym ustalono datę Balu Miss Polonia na 27 kwietnia 2019 roku i omówiono  zakres przygotowań związanych z balem.  Do tańca będzie przygrywał zespół „IMPULS” . Ponieważ brak było wolnych wniosków Prezes zakończył zebranie zaprosił wszystkich na poczęstunek opłatkowy.

 

Wróć do listy…