Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Zebranie wyborcze-Styczeń 2020

Zebranie sprawozdawczo wybprcze przebiegło wg  porządku zaproponowanego przez prezesa Jana Zubrzyckiego.  Zofia Gulińska odczytała protokół z ostatniego zebrania, następnie p. Władysław Łakomy odczytał protokół finansowy za miesiąc grudzień 2019 oraz przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019.  Nastąpiło przyjęcie nowych członków i dotychczasowy prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2019. Po tym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel komisji rewizyjnej Stefan Michalski stwierdzając prawidłowość finansową sprawdzonych dokumentów co umożliwiło przeprowdzenie wyborów.  Wybory poprowadził przewodniczący Krzysztof Czajowski w wyniku których na najbliższe dwa lata wyłoniono nowy zarząd w następującym składzie:

Prezes : Jan Zubrzycki

Vice prezes : Barbara Hyjek

Sekretarz prot. : ZOfia Gulińska

Sekretarz fin. : Władysław Łakomy

II vice prezes : Bolesław Wojdyło

Zaprzysiężenia nowego zarządy dokonał p/ Antoni Kowal

Nowy zarząd po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończył zebranie zapraszają wszystkich członlów wraz z rodzinami na tradycyjny OPŁATEK.

Przyjęcie i zaprzysiężenie nowych członków

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zaprzysiężenie nowego zarządu

Przyjęcie opłatkowe

Ogólne zdjęcie członków Grupy 21 w Oshawie.

 

 

 

 

Wróć do listy…