Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Wiadomości

Informacja o zebraniach w linku "Nasze Zebrania"

Więcej

Zebranie

Zbranie członków Gr.21 pierwsze w 2019 roku połączone z Opłatkiem.

Pan Jerzy Kołodziej - nowy członek Grupy.

Przyjęcie opłatkowe w dolnej sali

 

Protokół z zebrania

Prezes otworzył zebranie i zaproponował porządek. Sekretarz odczytał protokół z poprzedniego zebrania,  sekretarz finansowy przedstafił finanse z grudnia 2018 roku a następnie posumowanie finansowe całego 2018 roku.  Zostało to przyjęte bez zastrzeżeń.  Przyjęto nowego członka do naszej grupy pana Jerzego Kołodzieja , od którego przysięgę przyjął prezes Jan Zubrzycki. Z kolei nastąpił przgląd przychodzącej korespondencji  po czym ustalono datę Balu Miss Polonia na 27 kwietnia 2019 roku i omówiono  zakres przygotowań związanych z balem.  Do tańca będzie przygrywał zespół „IMPULS” . Ponieważ brak było wolnych wniosków Prezes zakończył zebranie zaprosił wszystkich na poczęstunek opłatkowy.

 

Więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2018

W niedzielę 7 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Gr. 21 w Oshawie. Przebiegało wg ustalonego porządku .

Po sprawozdaniu sekretarza finansowego oraz dotychczasowego Prezesa nastąpiło przyjęcie i zaprzysiężenie nowych członków.

Następnie po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium i rozpoczęto wybory. Przewodniczący wyborów Bolesław Wojdyło przeprowadził wybory i wyłoniono nowy zarząd w następującym składzie :

1. Prezes : Jan Zubrzycki

2. Sekretarz prot.: Zofia Guliński

3. Sekretarz fin.: Władysław Łakomy

4. I-wszy v-prezes : Bogdan Słomiński

5. II-v-ce prezes : Stanisław Jańczak

Wszyscy członkowie nowo-wybranego zarządu zostali zaprzysiężeni.

Po zebraniu odbyło się spotkanie opłatkowe członków grupy wraz z rodzinami. Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć w Galerii.

7 styczeń 2018 rok

 

Więcej

Bankiet 95-lecia

W sobotę, 18 października  2017r odbył się uroczysty bankiet z okazji 95 rocznicy powstania Grupy 21 ZPwK w  Oshawie.  95 lat temu  Polaków z Oshawy złączyła wspólna idea utrzymania polskości wśród rodaków na emigracj oraz do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.  Do naszej hali przy 219 Olive Ave.  od godziny 18:00 zaczęli przybywać zaproszeni goście z bratnich organizacji w Oshawie,  przedstawiciele władz miasta Oshawy,  Zarządu Głownego a także innych grup  ZPwK oraz nasi członkowie z rodzinami.

Na rozpoczęcie uroczystości odśpiewano hymny narodowe Kanady i Polski. Prowadzący bankiet Małgosia Zubrzycka i Kuba Słomiński poprosili Prezesa Grupy 21 Jana Zubrzyckiego o zabranie głosu. Prezes przywitał obecnych na uroczystości i poprosił o wprowadzenie sztandarów. Obecny wśród zaproszonych proboszcz parafii Św. Jadwigi w Oshawie Klemens Dąbrowski  krótką modlitwą  zaprosił do uroczystej kolacji, po której  długoletni i zasłużeni członkowie Gr.21 zostali wyróżnieni dyplomami uznania a niektórzy statuetkami tak ze strony władz Oshawy , Zarządu Głównego ZPwK jak i  Zarządu Gr.21 w Oshawie.         „Gratulujemy, dziękujemy Wam i życzymy jeszcze więcej sukcesów na przyszłość”. Tak mniej więcej wyglądały przemówienia gości. Na zakończenie części oficjalnej do wszystkich uczestników uroczystości przemówił Prezes Gr. 21 Jan Zubrzycki, który z głębi serca podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i najlepsze życzenia na dalszą działalność Grupy.Uroczystość zakończono zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin wieczornych.

ZDJĘCIA Z BANKIETU MOŻNA OGLĄDAĆ KLIKAJĄC NA LINK "GALERIA"

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie, zmuszają nas do tego, abyśmy byli coraz lepiej zorganizowani oraz działali efektywnie w lokalnych organizacjach, z udziałem także młodych ludzi, a to nie jest łatwe zadanie. Co dalej Polonio? Brakuje ludzi do pracy społecznej, funkcje organizacyjne pociągają za sobą wielki wysiłek psychiczny i czasowy i niewielu jest kandydatów na ich obejmowanie. Jakże więc pozytywnym zjawiskiem jest pozyskiwanie nowych członków przez Gr. 21. Aktualnie wielu rodziców „odchowało” swoje maleństwa ma więcej wolnego czasu i w tym należy upatrywać ich chęć do przyjmowania członkostwa w naszej grupie. Na ostatnim miesięcznym zebraniu w dniu 3 grudnia 2017 roku do Gr. 21 przystąpiło czworo nowych członków.  Lila Gratkowska , Basia Gawlik, Teresa i Artur Słowikowscy. Serdecznie witamy i zachęcamy następnych. Najważniejszą sprawą, która była ujęta w porządku zebrania było zorganizowanie Sylwestra w naszej Hali. Chętnych do przygotowania znalazło się wielu, tak że wkrótce bawimy się razem.

Przyjęcie nowych członków.                                                           Fot. B. Wojdyło

Więcej