Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Marzec 12

Prezes Jan Zubrzycki przedstawił plan zebrania. Odczytano protokół z ostatniego, następnie przedstawiono rozchody i przychody finansowe. W korespondencji Średnia Szkoła Języka Polskiego zwróciła się z prośbą o dotację, która została zaakceptowana przez wszystkich zebranych. Bal Miss Polonia 2023 jest w trakcie organizacji. Są już trzy kandydatki, co powinno spowodować dużą frekwencję na balu. Przyjęto czworo nowych członków, przez co ogólna liczba wzrosła do 89. Nasza Grupa 21 ciągle się rozrasta, z czego bardzo się cieszymy. Trwają również przygotowania do przyjęcia przedstawicieli wszystkich grup ZPwK na Zjeździe Zarządu Głównego w naszej hali w dniu 25 marca 2023. Po zakończeniu zebrania każdy członek otrzymał książkę upamiętniającą 100 lecie powstania Związku Polaków w Oshawie.

Zaprzysiężenie nowych członków.

Od prawej stoją: Franciszek Fedor, Władysława Fedor, Emila Siwik, Gabriela Hyjek .

 

Więcej

Styczeń 15

Pierwsze zebranie w 2023 roku, otworzył prezes Jan Zubrzycki. Na wstępie złożył wszystkim członkom życzenia noworoczne i przedstawił porządek zebrania. Lila Gratkowska odczytała protokół z ostatniego zebrania, następnie Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe z grudnia 2022 roku i z całego ubiegłego roku. Mimo dużych wydatków jak remont frontowej ściany budynku, na koniec roku uzyskaliśmy niewielki dochód. Wszystko dzięki wynajmowaniu hali i sprzedaży polskich dań. Kolejnym punktem porządku zebrania, było przyjęcie nowych członków. Lista naszych członków powiększyła się o trzy osoby. W wolnych wnioskach poruszono kilka bieżących spraw by wreszcie oddać głos przedstawicielce Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezeska KPK dla okręgu Oshawa,Basia Giedrojć, przedstawiła panią Barbarę Stadnik-Felińczak, która jest Sekretarzem Generalnym ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Pani sekretarz pokrótce przedstawiła profil działalności KPK, przedstawiła plany na najbliższą przyszłość, zachęcając do brania udziału w tych przedsięwzięciach. Na koniec, odznaczyła kilkoro naszych członków, dyplomami , brązowymi jak i srebrnymi odznakami KPK. Zebranie zakończono i wszystkich uczestników prezes Jan Zubrzycki zaprosił do dolej sali na przyjęcie z okazji tradycyjnego Opłatka.

Przemawia pani Sekretarz Generalna ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Barbara Stadnik-Felińczak.

Zaprzysiężenie nowych członków. Od prawej stoją Paweł Błażejewicz, Stenia Michalska i Krystyna Mąsior.

Członkowie Gr.21, odznaczeni dyplomami i odznakami KPK.

Poniżej zdjęcia z przyjęcia opłatkowego.

Więcej

Listopad 6

Zebranie poprowadził prezes Jan Zubrzycki. Głównie skupiono się na podsumowaniu Bankietu, który odbył się z okazji 100-lecia Grupy 21. Przyjęto nową członkinię. Pani Elżbieta Szczepańska została zaprzysiężona i przyjęta do Gr. 21

 

Więcej

Czerwiec 5, 2022

Ostatnie zebranie przed wakacjami otwrzył prezes Jan Zubrzycki proponując porządek zebrania przyjęty przez zebranych. Po odczytaniu protokólu z ostatniego zebrania z uwagi na nieobecność sekretarza finansowego, pominięto jego sprawozdanie i wysłuchno sprawozdania z ostatniego balu Miss Polonia 2022. Prezes przedstawił program Fiesty Week ’22. W naszej hali rozpocznie się we wtorek i potrwa do soboty. Dwukrotnie wystąpi zespół taneczny Tatry tj. czwartek i piątek. 100-lecie istnienia naszej grupy związkowej będzie uroczyście obchodzone 24 września 2022 w Hali Weteranów. W spawach gospodarczych poinformowano o koniecznym zakupie dwóch zamrażarek niezbędnych w kuchni. W wolnych wnioskach poruszono istotną sprawę integracji członków grupy( ok. 80) i w tym celu zostaną przywrócone cykliczne spotkania po wakacjach dla chętnych, już kiedyś istniejące a przerwane przez pandemię. Na tym zebranie zakończono.

Wręczenie legitymacji nowemu członkowi Grupy Tadeuszowi Burzawie.

 

Więcej