Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Zebranie - 7 kwiecień, 2024

Przy niezbyt wysokiej frekwecji odbyło się miesięczne zebranie GR. 21, tym razem w dolnej sali, hali przy Olive Ave. Prezes Jan Zubrzycki otworzył zebranie poprowadził je zgodnie z zaproponowanym porządkiem. Pod nieobecność Lili Gratkowskiej, protokół z ostatniego zebrania odczytała Stenia Michalska by następnie protokółować bieżace zebranie. Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy. Omawiano sprawy Balu Miss Polonia jak również zbliżającej się Fiesty. Prezes poinformowł , iż na ostatnim zebraniu ZG ZPwK jednym z dyrektorów został nasz długoletni członek Stanisław Janczak. W sprawach gospodarczych dowiedzieliśmy się, że trwają rozmowy z wykonawcami w celu odnowienia bocznych, zewnętrznych ścian naszej Hali. Na tym zebranie zakończono.

 

 

Do naszej grupy zapisała się p. Urszula Sierpińska. Moment zaprzysiężenia. Grupa 21 liczy już 95 członków.

Więcej

Zebranie wyborcze-styczeń 2024

  Zebranie rozpoczął ustępujący prezes Jan Zubrzycki. Poprosił wszystkich zebranych o powstanie i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków. Zgodnie z programem Lila Gratkowska odczytała protokół z ostatniego zebrania a Władysław Łakomy protokół finansowy z grudnia oraz z całego roku 2023. Prezes zaprzysiągł nowych członków, Ewę Adam, Mikołaja Dobruckiego, Iwonę Dobrucką i Sebastiana Berezowskiego. Z kolei Jan Zubrzycki odczytał sprawozdanie prezesa z ostatniej kadencji. Wybrano przewodniczącego wyborów. Został nim Bolesław Wojdyło, który poprowadził wybory, po czym zaprzysiągł nowy zarząd. Wybrany zarząd to prezes Jan Zubrzycki, sekretarz prototkółowy Lila Gratkowska oraz sekretarz finansowy Władysław Łakomy. Na tym zebranie zakończono i wszyscy zebrani wraz z członkami rodzin udali się do dolnej sali na tradycyjny opłatek połączony z kolędowaniem.

Ustępujący zarząd. Od lewej Władysław Łakomy - sekr. finansowy, Jan Zubrzycki - prezes, Lila Gratkowska - sekr. protokółowy

Minuta ciszy.

Zebrani członkowie

 

Nowi członkowie podczas przysięgi.

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Stanisława Janczaka

Przewodniczący wyborów, Bolesław Wojdyło.

Zaprzysiężenie nowo wybranego Zarządu.

Wybrany zarząd gotowy do nowych wyzwań.

Nowy zarząd, zwarty i gotowy, rozpoczął pracę.

 

Więcej

Marzec 12

Prezes Jan Zubrzycki przedstawił plan zebrania. Odczytano protokół z ostatniego, następnie przedstawiono rozchody i przychody finansowe. W korespondencji Średnia Szkoła Języka Polskiego zwróciła się z prośbą o dotację, która została zaakceptowana przez wszystkich zebranych. Bal Miss Polonia 2023 jest w trakcie organizacji. Są już trzy kandydatki, co powinno spowodować dużą frekwencję na balu. Przyjęto czworo nowych członków, przez co ogólna liczba wzrosła do 89. Nasza Grupa 21 ciągle się rozrasta, z czego bardzo się cieszymy. Trwają również przygotowania do przyjęcia przedstawicieli wszystkich grup ZPwK na Zjeździe Zarządu Głównego w naszej hali w dniu 25 marca 2023. Po zakończeniu zebrania każdy członek otrzymał książkę upamiętniającą 100 lecie powstania Związku Polaków w Oshawie.

Zaprzysiężenie nowych członków.

Od prawej stoją: Franciszek Fedor, Władysława Fedor, Emila Siwik, Gabriela Hyjek .

 

Więcej

Styczeń 15

Pierwsze zebranie w 2023 roku, otworzył prezes Jan Zubrzycki. Na wstępie złożył wszystkim członkom życzenia noworoczne i przedstawił porządek zebrania. Lila Gratkowska odczytała protokół z ostatniego zebrania, następnie Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe z grudnia 2022 roku i z całego ubiegłego roku. Mimo dużych wydatków jak remont frontowej ściany budynku, na koniec roku uzyskaliśmy niewielki dochód. Wszystko dzięki wynajmowaniu hali i sprzedaży polskich dań. Kolejnym punktem porządku zebrania, było przyjęcie nowych członków. Lista naszych członków powiększyła się o trzy osoby. W wolnych wnioskach poruszono kilka bieżących spraw by wreszcie oddać głos przedstawicielce Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezeska KPK dla okręgu Oshawa,Basia Giedrojć, przedstawiła panią Barbarę Stadnik-Felińczak, która jest Sekretarzem Generalnym ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Pani sekretarz pokrótce przedstawiła profil działalności KPK, przedstawiła plany na najbliższą przyszłość, zachęcając do brania udziału w tych przedsięwzięciach. Na koniec, odznaczyła kilkoro naszych członków, dyplomami , brązowymi jak i srebrnymi odznakami KPK. Zebranie zakończono i wszystkich uczestników prezes Jan Zubrzycki zaprosił do dolej sali na przyjęcie z okazji tradycyjnego Opłatka.

Przemawia pani Sekretarz Generalna ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Barbara Stadnik-Felińczak.

Zaprzysiężenie nowych członków. Od prawej stoją Paweł Błażejewicz, Stenia Michalska i Krystyna Mąsior.

Członkowie Gr.21, odznaczeni dyplomami i odznakami KPK.

Poniżej zdjęcia z przyjęcia opłatkowego.

Więcej