Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Zebranie powakacyjne

Zebranie przebiegało zgodnie z zaproponowanym przez Prezesa Jana Zubrzyckiego porządkiem. Fiesta okazała sie bardzo udaną imprezą dzieki olbrzymiemu zaangażowniu pań z kuchni jak również młodzieży naszej grupy , która doskonale poradziła sobie w obsłudze klientów. Po zakończeniu zebrania członkowie wraz z rodzinami udali się do dolnej sali na uroczysty poczęstunek.

Więcej

ZEBRANIE

Zebranie sprawozdawczo wyborcze przebiegło bardzo sprawnie zgodnie z porządkiem przedstawionym przez ustępującego prezesa Jana Zubrzyckiego. Przyjęto aplikacje czterech nowych członków, którzy następnie zostali zaprzysiężeni. Po rocznym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu prezesa wybrano przewodniczącego wyborów, którym został p. Stanisław Lasek i rozpoczeto wybory. Prezesem ponownie został p. Jan Zubrzycki , vice-prezesami : Bolesław Wojdyło i Sławek Jurczyk, sekretarzem finansowym Władysław Łakomy i sekretarzem protokółowym , Jakub Słomiński. Nowy zarząd został zaprzysiężony i przystapiono do dalszych obrad. Pod koniec zebrania niespodziewanie dla ogółu zebranych , panie z kuchni wręczyły urodzinowe torty dla p. Władysława Łakomego i p. Bolesława Wojdyły z okazji ich urodzin. Odśpiewano 100-lat i wszyscy udali się do dolnej Sali by wspólnie z rodzinami wziąć udział w Opłatku Grupy 21 a Oshawie.

Członkowie Gr.21

Członkowie w czasie obrad

Zaprzysiężenie nowych członków

Zaprzysiężenie nowych członków

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący wyborów p.Stanisław Lasek

Przewodniczący wyborów p. Stanisław Lasek

Zaprzysiężenie nowego Zarządu

Zaprzysiężenie nowego Zarządu Gr.21

Torty dla solenizantów

Torty i życzenia dla solenizantów

Opłatek Gr. 21

Opłatek dla członków Gr.21 wraz z rodzinami.

Więcej

ZEBRANIE

12 września odbyło się pierwsze powakacyjne zebranie członków naszej grupy. Licznie przybyli zostali przywitani przez Prezesa Jana Zubrzyckiego , który według zaproponowanego porządku poprowadził zebranie. Nowy sekretarz protokółowy Jakub Słomiński odczytał protokół z poprzedniego zebrania , następnie w zastępstwie sekretarza finansowego sprawozdanie z ostatnich 3 miesięcy odczytał wiceprezes Sławek Jurczyk. Stanisław Jańczak zapoznał zebranych z protokółem komisji rewizyjnej. Podkreślono, że ostatnia fiesta była bardzo udana a panie z kuchni smacznie przyrządzając potrawy przyczyniają się do wyjątkowo dużej popularności polskich dań tak w czasie fiesty jak i w cotygodniowej sprzedaży. Aż 6 pań złożyło przysięgę, którą odebrał prezes grupy i w ten sposób Grupa 21 zwiększyła stan swoich członków. W czasie zebrania pan Edward Zawadzki zaprezentował swoją najnowszą książkę o Polakach współtworzących historię kontynentu północnoamerykańskiego pt.: The Poles In the New World. Tuż przed zakończeniem zebrania wręczono kwiaty jubilatom, państwu Anieli i Stanisławowi Laskom z okazji rocznicy ślubu i urodzin pana Stanisława oraz Staszkowi Jańczakowi z okazji 25-lecia szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Po zakończonym zebraniu do członków dołączyli małżonkowie i tak w powiększonym gronie spędziliśmy kilka godzin na rozmowach między innymi spożywając wspomniane wcześniej smaczne potrawy przygotowywane przez nasze panie.

Jakub Słomiński nowym sekretarzem Gr.21

Jakub Słomiński nowym seretarzem Gr.21

Frekfencja dopisała

Frekfencja dopisała

Przysięga nowych członkiń

Przysięga nowych członkiń

Edward Zawadzki promuje swoją książkę

Ed Zawadzki promuje swoją książkę

Kwiaty dla państwa Lasków i Staszka Jańczaka

Kwiaty dla p. Lasków

Kwiaty dla Staszka Jańczaka

ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE

Zdjęcie pamiątkowe

Młodsza część grupy po zebraniu

Po zebraniu młodsz część grupy

Ciekawe Polaków rozmowy

Ciekawe Polaków rozmowy

Więcej

ZEBRANIE

Zebranie sprawozdawczo wyborcze przebiegło bardzo sprawnie zgodnie z porządkiem przedstawionym przez ustępującego prezesa Jana Zubrzyckiego. Po rocznym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu prezesa wybrano przewodniczącego wyboró , którym został p. Stanisław Lasek i rozpoczeto wybory. Prezesem ponownie został p. Jan Zubrzycki , vice-prezesami : Bolesław Wojdyło i Sławek Jurczyk, sekretarzem finansowym Władysław Łakomy i sekretarzem Bogdan Słomiński. Nowy zarząd został zaprzysiężony i przystapiono do dalszych obrad. Wstępnie ustalono obowiązki przy organizowaniu balu Miss Polonia 2010 jak również w wolnych wnioskach zaproponowano zorganizowanie spotkania dla seniorów przy muzyce lat 30-tych i późniejszych. Termin następnego zebrania wytyczono na początek marca. Na tym zakończono oficjalną część zebrania. Z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego panu Leonowi Wallisowi wszyscy odśpiwali 100 lat a nastepnie złozyli zyczenia .

Członkowie podczas zebrania

Członkowie podczas zebrania

Przewodniczący wyborów p. Stanisław Lasek

Przewodniczący wyborów p. ST. Lasek

Nowy zarząd podczas przysięgi

Nowy zarząd podczas przysięgi

Prezes Jan Zubrzycki oraz sekretarze Władysław Łakomy i Bogdan Słomiński

Prezes Jan Zubrzycki oraz sekretarze Władysław Łakomy i Bogdan Słomiński

Sto lat i życzenia dla p. Wallisa z okazji 60-lecia pożycia małżeńskieg

100-lat dla p.Wallisa

Życzenia dla p.Wallisa

Więcej