Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

ZEBRANIE

Pierwsze zebranie powakacyjne zgromadziło niewielu członków, niemniej było bardzo ważne gdyż Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z działalności kuchni i prowadzenia spraw finansowych. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Fiesta przyniosła wyjątkowo duży dochód , dzięki zaangażowaniu , właśnie , ciągle tych samych osób za co serdecznie im dziękujemy. Pieniądze częściowo zostaną przeznaczone na bieżące i konieczne remonty hali.

Czlonkowie;09.09

Zebrani

Gość z Hamiltonu

Gość z Hamiltonu

Więcej

Zebranie

Zebranie rozpoczęło się powitaniem Prezesa wszystkich członków po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej . Przyjęto zaproponowany program i zebranie potoczyło się normalnym trybem. Sprawozdanie finansowe pokazało, że ostatnia Fiesta oraz sprzedaż dań w piątki i soboty przyniosły znaczne dochody. Hala jest również wynajmowana bardzo często co także w znacznej mierze zasila budżet Grupy , który po raz pierwszy od wielu lat jest dość wysoki. Są jednak bardzo naglące prace do wykonania na hali co wiąże się z dużymi wydatkami. Głównie to remont dachu i konserwacja podłogi. Podjęto pewne decyzje co zostało szczegółowo ujęte w protokóle , pomyślano również o bardziej przyjemnych aspektach wynikających z przynależności do grupy. Będziemy organizować dla członków grupy z rodzinami oraz ich bliskimi znajomymi sobotnie spotkania przy muzyce czy dobrym filmie na hali wtedy kiedy nie będzie wynajęta . W czasie zebrania nastąpiły dwie bardzo przyjemne chwile kiedy to Teresie i Janowi Zubrzyckim zgotowano owacje z okazji 25-tej rocznicy ślubu, wręczono kwiaty i ,,prezent” od członków oraz odśpiewano ,,Sto lat” panu Stanisławowi Laskowi z okazji urodzin. Członkowie zostali poinformowani , że z dniem dzisiejszym została uruchomiona strona internetowa grupy. Wszelkie uwagi i propozycje bedą omawiane na następnym zebraniu.

Rozpoczęcie zebrania - zarząd

Rozpoczęcie zebrania - zarząd

Uczestnicy zebrania

Członkowie Gr.21 w czasie zebrania

Gratulacje dla p. Zubrzyckich

Gratulacje dla p. Zubrzyckich

Sto lat dla p. Stanisława Laska

Sto lat - dla p. Stanisława Laska

Więcej