Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Marzec 13, 2022

Po kilkumiesięcznej przerwie Gr. 21 wznowiła działalność i w dniu dzisiejszym odbyło się zebranie. Działania Zarządu  wybranego dwa lata temu praktycznie były sparaliżowane przez pandemię dlatego zdecydowano by nie dokonywać kolejnych wyborów a aktualny zarząd otrzymał poparcie członków by sprawować urząd przez następne dwa lata. Rezgnację ze sprawowania funkcji Sekretarza złożyła Zofia Gulińska i w jej miejsce wybrana zostało Lila Maria Gratkowska. Zebranie potoczyło się wg przyjętego porządku. Odczytany został protokól z ostatniego zebrania, następnie sekretarz finansowy przedstawił bilans ubiegłego roku i za pierwsze dwa miesiące roku 2022. Przyjęto nowego członka, Tadeusza Burzawę . Zabawa połączona z koronacją Miss Polonia 2022 odbędzie się 23 kwietnia 2022 w hali weterańskiej. Przygotowania do Fiesty trwają i prawdopodobnie po zniesieniu restrykcji covidowych, dania będą sprzedawane nie tylko na wynos ale również  do konsumpcji na miejscu. 

Nowy członek Gr21 Tadeusz Burzawa składa przysięgę i otrzymuje gratulacje od prezesa Jana Zubrzyckiego.

Więcej

Zebranie w czasie pandemii

W związku z ogłoszeniem pandemii Covid 19 nasza  Grupa 21 ZPwK została zmuszona do zawieszenia działalności. Ostatnie zebranie to zebranie wyborcze w styczniu 2020 roku. Dzisiejsze zebranie mogło się odbyć gdyż obowiązujące restrykcje covidowe zostały nieco złagodzone. Zebranie otworzył prezes Jan Zubrzycki, które potoczyło się zgodnie z zaproponowanym posządkiem. Odczytanie protokólu z ostatniego zebrania, sprawozdanie finansowe, przyjęcie nowych członków i dyskusja o tym jak potoczy się dalsza działalność grupy. Do naszej organizacji został przyjęty nowy członek Jerzy Gratkowski. Nie podjęto zadnych wiążących decyzji jako, że przyszłość działalności Grupy uzależniona jest od rozwoju pandemii Covid 19. Po zakończeniu zebrania zaczeły się prywatne rozmowy między członkami , których tak brakowało od dłuższego czasu. Oczywiście kuchnia zadbała by na stołach pojawiły się jej kulinarne dokonania. 

Więcej

Zebranie wyborcze-Styczeń 2020

Zebranie sprawozdawczo wybprcze przebiegło wg  porządku zaproponowanego przez prezesa Jana Zubrzyckiego.  Zofia Gulińska odczytała protokół z ostatniego zebrania, następnie p. Władysław Łakomy odczytał protokół finansowy za miesiąc grudzień 2019 oraz przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019.  Nastąpiło przyjęcie nowych członków i dotychczasowy prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2019. Po tym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel komisji rewizyjnej Stefan Michalski stwierdzając prawidłowość finansową sprawdzonych dokumentów co umożliwiło przeprowdzenie wyborów.  Wybory poprowadził przewodniczący Krzysztof Czajowski w wyniku których na najbliższe dwa lata wyłoniono nowy zarząd w następującym składzie:

Prezes : Jan Zubrzycki

Vice prezes : Barbara Hyjek

Sekretarz prot. : ZOfia Gulińska

Sekretarz fin. : Władysław Łakomy

II vice prezes : Bolesław Wojdyło

Zaprzysiężenia nowego zarządy dokonał p/ Antoni Kowal

Nowy zarząd po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończył zebranie zapraszają wszystkich członlów wraz z rodzinami na tradycyjny OPŁATEK.

Przyjęcie i zaprzysiężenie nowych członków

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zaprzysiężenie nowego zarządu

Przyjęcie opłatkowe

Ogólne zdjęcie członków Grupy 21 w Oshawie.

 

 

 

 

Więcej

Zebranie - Październik

Zgodnie z porządkiem odczytano protokół z poprzedniego zebrania oraz protokół finansowy. Nastęnie przysięgę złożyła p. Karolina Stefańska jako nowy członek naszej Grupy 21. Ustalono, że św. Mikołaj odwiedzi dzieci i wnuki członków w dniu 1 grudnia 2019. Padła propozycja zorganizowania balu Sylwestrowego w naszej hali. Ostateczna decyzja zapadnie na zebraniu listopadowym. Jeszcze przed zimą zostanie wymieniony piec grzewczy i przy okazji klimatyzator. Kuchnia przygotuje i przekaże 3 – 4 tyś. pierogów na bazar parafialny.

Więcej