Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Listopad 6

Zebranie poprowadził prezes Jan Zubrzycki. Głównie skupiono się na podsumowaniu Bankietu, który odbył się z okazji 100-lecia Grupy 21. Przyjęto nową członkinię. Pani Elżbieta Szczepańska została zaprzysiężona i przyjęta do Gr. 21

 

Więcej

Czerwiec 5, 2022

Ostatnie zebranie przed wakacjami otwrzył prezes Jan Zubrzycki proponując porządek zebrania przyjęty przez zebranych. Po odczytaniu protokólu z ostatniego zebrania z uwagi na nieobecność sekretarza finansowego, pominięto jego sprawozdanie i wysłuchno sprawozdania z ostatniego balu Miss Polonia 2022. Prezes przedstawił program Fiesty Week ’22. W naszej hali rozpocznie się we wtorek i potrwa do soboty. Dwukrotnie wystąpi zespół taneczny Tatry tj. czwartek i piątek. 100-lecie istnienia naszej grupy związkowej będzie uroczyście obchodzone 24 września 2022 w Hali Weteranów. W spawach gospodarczych poinformowano o koniecznym zakupie dwóch zamrażarek niezbędnych w kuchni. W wolnych wnioskach poruszono istotną sprawę integracji członków grupy( ok. 80) i w tym celu zostaną przywrócone cykliczne spotkania po wakacjach dla chętnych, już kiedyś istniejące a przerwane przez pandemię. Na tym zebranie zakończono.

Wręczenie legitymacji nowemu członkowi Grupy Tadeuszowi Burzawie.

 

Więcej

Marzec 13, 2022

Po kilkumiesięcznej przerwie Gr. 21 wznowiła działalność i w dniu dzisiejszym odbyło się zebranie. Działania Zarządu  wybranego dwa lata temu praktycznie były sparaliżowane przez pandemię dlatego zdecydowano by nie dokonywać kolejnych wyborów a aktualny zarząd otrzymał poparcie członków by sprawować urząd przez następne dwa lata. Rezgnację ze sprawowania funkcji Sekretarza złożyła Zofia Gulińska i w jej miejsce wybrana zostało Lila Maria Gratkowska. Zebranie potoczyło się wg przyjętego porządku. Odczytany został protokól z ostatniego zebrania, następnie sekretarz finansowy przedstawił bilans ubiegłego roku i za pierwsze dwa miesiące roku 2022. Przyjęto nowego członka, Tadeusza Burzawę . Zabawa połączona z koronacją Miss Polonia 2022 odbędzie się 23 kwietnia 2022 w hali weterańskiej. Przygotowania do Fiesty trwają i prawdopodobnie po zniesieniu restrykcji covidowych, dania będą sprzedawane nie tylko na wynos ale również  do konsumpcji na miejscu. 

Nowy członek Gr21 Tadeusz Burzawa składa przysięgę i otrzymuje gratulacje od prezesa Jana Zubrzyckiego.

Więcej

Zebranie w czasie pandemii

W związku z ogłoszeniem pandemii Covid 19 nasza  Grupa 21 ZPwK została zmuszona do zawieszenia działalności. Ostatnie zebranie to zebranie wyborcze w styczniu 2020 roku. Dzisiejsze zebranie mogło się odbyć gdyż obowiązujące restrykcje covidowe zostały nieco złagodzone. Zebranie otworzył prezes Jan Zubrzycki, które potoczyło się zgodnie z zaproponowanym posządkiem. Odczytanie protokólu z ostatniego zebrania, sprawozdanie finansowe, przyjęcie nowych członków i dyskusja o tym jak potoczy się dalsza działalność grupy. Do naszej organizacji został przyjęty nowy członek Jerzy Gratkowski. Nie podjęto zadnych wiążących decyzji jako, że przyszłość działalności Grupy uzależniona jest od rozwoju pandemii Covid 19. Po zakończeniu zebrania zaczeły się prywatne rozmowy między członkami , których tak brakowało od dłuższego czasu. Oczywiście kuchnia zadbała by na stołach pojawiły się jej kulinarne dokonania. 

Więcej