Związek Polaków w Kanadzie grupa 21

Nasze zebrania

Zebranie - Październik

Zgodnie z porządkiem odczytano protokół z poprzedniego zebrania oraz protokół finansowy. Nastęnie przysięgę złożyła p. Karolina Stefańska jako nowy członek naszej Grupy 21. Ustalono, że św. Mikołaj odwiedzi dzieci i wnuki członków w dniu 1 grudnia 2019. Padła propozycja zorganizowania balu Sylwestrowego w naszej hali. Ostateczna decyzja zapadnie na zebraniu listopadowym. Jeszcze przed zimą zostanie wymieniony piec grzewczy i przy okazji klimatyzator. Kuchnia przygotuje i przekaże 3 – 4 tyś. pierogów na bazar parafialny.

Więcej

Wrzesień- zebranie

8 września b.r odbyło się zebranie po przerwie wakacyjnej stąd sprawozdanie finansowe obejmowało trzy ubiegłe miesiące. Komisja rewizyjna przyjęła rozliczenie za Ball Miss Polonia 2019 jak również rozliczenie z Fiesty 2019.  W korespondencji między innymi otrzymaliśmy zaproszenie na finał konkursu recytatorskiego jak również na dożynki od Gr.10 w Branford  czy na Doroczny  Bankiet Gr. 2 w Hamiltonie.  Pani Ewa Wróblewska złożyła przysięgę jako nowy członek naszej grupy. Prezes poinformował o konieczności wymiany jeszcze przed zimą pieca grzewczego jak również klimatyzatora. W wolnych wnioskach padła propozycja zorganizowania Św. Mikołaja dla dzieci oraz otwarcia raz w miesiącu hali na spotkania towarzyskie całej Polonii. Po zakończeniu zebrania członkowie wraz z rodzinami zostali ugoszczeni  potrawami  z naszej kuchni.

Przysięga Ewy Wróblewskiej

 

Więcej

Czerwcowe zebranie

Ostatnie zebranie przed wakacjami przy obecnści 20 członków (niektórzy już rozpoczęli wakacje) prawie w całości zostało poświęcone sprawom zbliżającej się Fiesty. Produkty do sprzedaży juz w więszości są gotowe.Zgłosili się chętni do sprzedaży paszportów oraz do pracy w barze. Podziękowano wszystkim przygotowującym Bal Miss Polonia 2019. Przyjęto jednego nowego członka .   Wybrana na balu Miss Poznań Amelia Wojdyło będzie reprezentować naszą Grupę przez kolejne 12 miesięcy.

Więcej

Lutowe zebranie miesięczne

Porządek zebrania przedstawiony przez Prezesa Jana Zubrzyckiego przyjęto jednogłośnie. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania następnie sekretarz finansowy p. Władysław Łakomy przedstawił sprawozdanie finansowe. Odczytano korespondencję. Odnośnie balu Miss Polonia Oshawa 2019 poczyniono już pewne przygotowania . Są już dwie kandydatki i poszukiwana jest trzecia. Sprawy balu będą omawiane na kolejnych zebraniach ale już zgłosiło się kilka osób chętnych do pomocy w dniu imprezy. Czeka nas kolejny wydatek związany z zakupem zamrażarki awaria isniejącaj do tego nas zmusza. Przeciek wody w kuchni i awaria pieca grzewczego zostanie usunięta we własnym zakresie. Zebranie zakończono.

Pani Lila (Marysia) Gratowska w zastępstwie nieobecnej Zosi Gulińskiej.

 

Więcej